Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Trigonella - Fabaceae

                                                                            Trigonella


  Trigonella balansae Boiss. & Reut.

Trigonella cariensis Boiss. 
Trigonella coerulescens (M. Bieb.) Halácsy

Trigonella gladiata M. Bieb.

  Trigonella graeca (Boiss. & Spruner) Boiss.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου