Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Limonium virgatum

                                               Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Limonium roridum

                                                 Limonium roridum, Plumbaginaceae

Limonium roridum, Κίμωλος

Limonium roridum, Κίμωλος

Limonium roridum, Κίμωλος

Limonium roridum, Κίμωλος

Limonium roridum, Κίμωλος