Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Narcissus

Narcissus
Τα είδη και υποείδη Νάρκισσων που υπάρχουν στην Ελλάδα κατά το Euro+Med PlantBase .

* Narcissus occurring in Kriti with Karpathos, Kasos & Gavdhos :
Narcissus obsoletus (Haw.) Spach
Narcissus tazetta L.
Narcissus tazetta subsp. italicus (Ker Gawl.) Baker

* Narcissus occurring in Greece :
Narcissus obsoletus (Haw.) Spach
Narcissus papyraceus Ker Gawl.
Narcissus papyraceus Ker Gawl. subsp. papyraceus
Narcissus poeticus L.
Narcissus poeticus L. subsp. poeticus
Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker
Narcissus tazetta L.
Narcissus tazetta subsp. corcyrensis (Herb.) Baker
Narcissus tazetta subsp. italicus (Ker Gawl.) Baker

* Narcissus occurring in Greek East Aegean Islands :
Narcissus obsoletus (Haw.) Spach
Narcissus tazetta L.
Narcissus tazetta subsp. aureus (Jord. & Fourr.) Baker
Narcissus tazetta L. subsp. tazetta

* Narcissus occurring in East Aegean Islands :
Narcissus obsoletus (Haw.) Spach
Narcissus tazetta L.
Narcissus tazetta subsp. aureus (Jord. & Fourr.) Baker
Narcissus tazetta L. subsp. tazetta


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου