Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Mesembryanthemum nodiflorum

                              Mesembryanthemum nodiflorum, Ακρόπολη Αθηνών
            Πρώτη αναφορά για το φυτό από τον Ιερό βράχο και το κέντρο της Αθήνας από τους
                                   George Stasinopoulos και Stavros Apostolou
                               Mesembryanthemum nodiflorum , Acropolis of Athens
                         First reference to the plant from the Acropolis and Athens city center


                                Mesembryanthemum nodiflorum, Θέατρο του Διονύσου
Πρώτη αναφορά για το φυτό από το Θέατρο του Διονύσου από τους George Stasinopoulos και Stavros Apostolou
                               Mesembryanthemum nodiflorum , Theatre of Dionysus
                              First reference to the plant from the Theatre of Dionysus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου