Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Fritillaria obliqua
Μαύρη Φριτιλλάρια ( Fritillaria obliqua ) Ένα πανέμορφο, σπάνιο και ενδημικό φυτό της Αττικής και της Εύβοιας. Συμπεριλαμβάνεται σε όλους σχεδόν τους καταλόγους των απειλούμενων ειδών και προστατεύεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρεται στο Παράρτημαµα Ι της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παραρτήματα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και προστατεύεται με προεδρικό διάταγμα ( ΠΔ 67 Περί της προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας ). Στο Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας αναφέρεται την κατηγορία "Απειλούμενο" , και στον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασίας της Φύσης ως "κινδυνεύον" .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου